Det finns väldigt många sätt att öka moralen hos sina anställda och där man som företagsledare har ett ansvar för att skapa så bra trivsel som möjligt. Det som många glömmer bort – eller helt ignorerar – är det faktum att miljön på en arbetsplats är väldigt avgörande och att man genom att bara hålla bättre ordning få de anställda att trivas, må bättre och vara beredd att göra det där lilla extra för företagets väl och bästa. Denna ordning kan visa sig att man skapar dels bättre rutiner och att man dels också – och detta är en enkel lösning – städar mer frekvent.

Tar man här ett företag som exempel på hur detta kan te sig så kan vi säga att det handlar om ett vanligt kontor i Stockholm som har trettio personer anställda och som sitter tillsammans i ett öppet kontorslandskap. I och med att trettio personer delar yta så blir det en väldigt hög ljudnivå – man hör hela tiden att någon pratar, datorer surrar och hur det kan vara svårt att skaffa sig en egen frizon.

Dessutom ingår det här ett eget ansvar där företagsledaren främst ser att sina anställda ska hålla gemensamma utrymmen i form av kök och toalett rena. De trettio anställda på detta kontor i Stockholm har alltså en dålig arbetsmiljö på grund av den höga ljudnivån och lägger man dessutom till här att ventilationen är uråldrig och att luften både är dålig och skapar en tryckt och instängd atmosfär.

Den kontorsstädning som äger rum sker en gång i veckan av detta kontor i Stockholm och om man betänker att det finns trettio anställda så inser alla att detta är för lite. Här skulle man – på grund av att det finns så många anställda – behöva utöka denna till minst ytterligare en gång i veckan. Det här påpekar också det fackliga ombudet för sin företagsledare. Gemensamt har de anställda satt sig ner och diskuterat det ohållbara i situationen – man ser att kontorsstädning bör utökas, man vill komma till bukt med den höga ljudnivån och man måste få till stånd en bättre ventilation och då företagsledaren får denna lista så agerar han tack och lov rationellt.

Företagsledaren tar sitt ansvar

Det han gör är att gå till sig själv och se sitt eget ansvar; han ställer sig frågor om hur han kan hjälpa till att göra miljön bättre på kontoret i Stockholm och dessa frågor rör just de ämnen som vi ovan nämnde. Kan jag utöka kontorsstädning, kan jag ordna fläktar och kan jag på något sätt få ner ljudnivån?

Dessa frågor leder sedan till att han kontaktar det företag som sköter städningen och ber dem komma ytterligare en kväll i veckan, han köper en ventilation från Clas Ohlson – bärbar sådan – och han kontaktar en snickare som installerar ett akustiktak som direkt dämpar ljudet. En sämre företagsledare hade här dragit öronen åt sig och vägrat se sin egen roll och ansvar i denna fråga – förmodligen hade han kanske möjligen köpt lite bättre ventilation; men där hade det också stannat. Hur ser då produktionen ut efter att alla byten gjorts?

Jo, det visar sig att den ökar rejält och att de anställda också börjar må bättre – något som syns konkret på att antalet sjukdagar minskar rejält. Utökad kontorsstädning, akustiktak och portabel ventilation har alltså gjort att miljön blir bättre på kontoret i Stockholm – en lösning som många företagsledare borde se över och kopiera.


Unique visitors to post: 1


Att be om en extra hand då man håller på med ett projekt i sitt eget hem kan ibland vara svårt. Många har nämligen svårt att svälja sin stolthet, inse sina begränsningar och dessutom skilja på vad de får- och inte får göra. Man ska här veta att man genom ett sådant tankesätt inte bara riskerar att skada huset eller lägenheten – det finns även en uppenbar risk för att fysik personskada uppstår efter ett fuskjobb.

Vi nämnde ovan att just en skillnad mellan vad man får- och inte får göra bör klargöras och en typisk sådan sak – som många missar – handlar om att dra el. Kort sagt – ska du exempelvis genomföra en så, på förhand, enkel sak som att koppla in golvvärme till ditt kök i Göteborg så är detta inte något som du får göra utan att anlita en elektriker. Detta både för din egen skull och för dina grannar. Många hus har brunnit ner till grunden och där man efteråt kunnat koppla branden till att elen blivit dragen på ett felaktigt sätt.

Det som man ska tänka på är alltså att svälja lite av sin stolthet och om det enbart handlar om pengar – att man inte anser sig ha råd att anlita professionell hjälp – så ska man också veta att det i dagsläget är billigare än någonsin att renovera i sitt hem. Sedan rot-avdraget infördes (en skattereduktion som gör det möjligt för dig att dra av upp till halva kostnaden för arbetet om max 50 000kr/år och person) så kan man – helt enkelt inte komma undan billigare. Om du exempelvis ska koppla in den golvvärme till köket i Göteborg så kan du alltså anlita en elektriker, låta denne göra jobbet och därefter dra av halva arbetskostnaden på deklarationen för att sedan få tillbaka beloppet på din skatt. Lätt, smidigt och billigt.

Om vi fortsätter nedan med att rada upp några saker som vi tycker att man ska ta hjälp med vid en renovering så kan det underlätta lite. Detta naturligtvis sagt ur ett generellt perspektiv och utan någon tanke på att en del människor är händigare än vad andra är. Vi säger här för enkelhetens skull att det det handlar om samma kök i Göteborg där vi hade en elektriker som exempel.

• Kakla. Att kakla och sätta klinkers må se väldigt roligt och lätt ut. Sanningen är dock den att jobbet är otroligt svårt och att det framförallt tar mycket tid i anspråk. Här sparar du både tid och pengar på att använda professionell hjälp.
• Elektriker. Återigen – anlita en elektriker och se även till att denne verkligen har certifikat för att få arbeta med elen i köket i Göteborg. Anledningen  till detta är att många åtar sig jobb som de saknar behörighet för i större städer som Göteborg, Stockholm och Malmö. Tyvärr är inte en elektriker något undantag. Här finns en certifierad elektriker i Göteborg som du kan höra av dig till. 
• Vvs-montör. Till ett kök måste du även dra vatten och detta är något som du måste ha utbildning för – en vvs-montör(rörmokare) är således ett nummer som du ska ha inlagt i mobilen innan du sätter igång.
• Stommarna. Det här behöver du ingen professionell hjälp för; men att sätta stommarna och därefter hänga upp köksluckorna är ett tungt jobb. Ta hjälp av några vänner så blir arbetet både lättare och betydligt roligare.


Unique visitors to post: 1


Att vara en affärsjurist handlar till mångt och mycket om att hjälpa ett företag att göra bra- och lönsamma affärer. Affärsjuridik är ett oerhört viktigt område och detta oavsett vilken sida man står på i en förhandling. Det finns många olika typer av tjänster inom affärsjuridik. Det kan här som exempel handla om att du som jurist bistår ett större företag vid en viktig transaktion som verkligen kan vara en avgörande punkt för deras fortsatta överlevnad och det man här ska göra är att ställa sitt eget arvode mot den potentiella vinst som företaget – i och med affären – kan tänkas göra. Det här kallas mervärde och är något som varje affärsjurist har som mål där deras tjänster är önskade.

Det vill säga här – kortfattat – att det egna arvodet aldrig får överstiga den vinst som en transaktion av något slag kan föra med sig. Vid andra tillfällen inom affärsjuridik så kan det röra sig om rena uppköp och här blir situationen lite mer speciell. Här handlar det nämligen om rena förhandlingar och där man som affärsjurist plötsligt får mäta sina styrkor med en annan – en jurist som då naturligtvis representerar det andra företaget. Båda dessa jurister kommer naturligtvis att försöka skapa det där mervärdet som vi nämnde ovan och ingen vill egentligen göra en dålig affär – något som i sin tur kan leda till både tuffa och långdragna förhandlingar.

Representerar du exempelvis det mindre bolaget här så vill du naturligtvis inte att priset vid detta uppköp ska bli för lågt och detsamma gäller om du i själva verket bistår det större företaget där du inte vill betala ett för högt pris. Hur en sådan förhandling kan komma att se ut innebär att affärsjurister ofta ser sitt jobb som ett slags krig där ett bra pokeransikte samt väl grundad research ligger som grund till huruvida denna förhandling blir lyckad eller mindre lyckad. Denna del av affärsjuridik brukar också beskrivas som den jobbigaste – men även den absolut roligaste – delen och här ser man gärna att företag ofta väljer att vända sig till samma jurist under en längre period – förutsatt naturligtvis att denne lyckats få till stånd en bra affär.

Långvarigt samarbete med företag inom affärsjuridik

Att komma fram till denna långvariga relation är något som alla företag tjänar på i längden. Man lämnar trots allt över en viktig del av sin verksamhet i händerna på ett annat företag och detta gör att förtroendet – helt enkelt – måste finnas där.

Det är därför inte ovanligt att ju större företag man har desto större brukar också det företag man anlitar för representation vara; helt enkelt för att denna på ett annat sätt matchar sin egen status och storlek och kan avsätta mer hjälp oavsett vilken transaktion eller affärshändelse det gäller. Detta naturligtvis till ett högre pris och där affärsjuristens uppgift att skapa mervärde blir ännu viktigare på grund av detta.


Unique visitors to post: 2


Om man som anhörig ser att exempelvis sina föräldrar börjar åldras och på grund av detta behöver mer hjälp än vad de tidigare behövt så ställs man inför en tuff situation. Nummer ett här handlar om det rent emotionella och föklaras med att det – helt enkelt – är väldigt sorgligt att se hur de personer som uppfostrat en plötsligt inte klarar av att genomföra enklare uppgifter längre. Nummer två gällande det tuffa i denna situation är att man måste välja vilken typ av vård som passar bäst för sina föräldrar.

Vi kan här säga att det handlar om att välja vård till en äldre kvinna  i Stockholm och om vi radar upp två olika alternativ nedan så kanske detta kan visa för- och nackdelar med dessa. Hennes – i det här fallet – dotter måste väga dessa delar mot varandra och ställa dessa mot hur sin moder i dagsläget ser och hur hon i framtiden kan komma att må.

Det här ska inte ses som något slags facit – valet av vård ska alltid ske efter hur mycket hjälp personen behöver, hur mycket den klarar av att göra på egen hand samt om den äldre personen kanske visar tydliga syndrom på exempelvis demens. För enkelhetens skull säger vi att denna äldre kvinna i Stockholm därför inte ha några större problem mer än att hon inte klarar av att gå några längre sträckor samt att hon har svårt att resa sig ur sin säng.

Hemtjänst. Rent spontant skulle man här – gällande just denna kvinna och hennes situation – säga att hemtjänst är det bästa valet. Det som man dock ska veta är att hemtjänst i dagsläget har ett väldigt tvivelaktigt rykte och detta speciellt i Stockholm. Hittar man rätt sorts företag som verkligen har kunnig personal så skulle hemtjänst absolut vara det självklara valet.
Detta är dock ingen garanti i Stockholm längre där många vittnar om opålitlig personal som inte dyker upp på utsatta tider och där servicen inte sker efter den överenskommelse man nått. Ska man använda sig av hemtjänst i Stockholm så måste man också som anhörig verkligen vara noggrann och kolla upp hur de olika företagens rykten ser ut. Hittar man här ett pålitligt hemtjänstföretag så är det – utan tvekan – det bästa och tryggaste alternativet för denna äldre kvinna i Stockholm.
• Äldreboende.  Här finns det både klara för- och nackdelar och om detta val kan vi säga att man får hjälp av utbildad och kunnig personal dygnet runt, de äldre får umgås med varandra och slipper därigenom vara ensamma och dessutom så får de hela tiden hjälp med mat samt eventuella mediciner.
Minussidan då? Ja, här finns också det självklara – man tvingas lämna det hem som man spenderat hela sitt liv i. Något som för många innebär en svår chock och som kan vara svår att vänja sig vid. Om vi fortsätter med denna kvinna i Stockholm så skulle nog ett äldreboende vara ett sämre alternativ än hemtjänst och detta då hon de facto var så pigg att hon fortfarande klarade av allt utom att duscha och stiga upp ur sängen.


Unique visitors to post: 2