Våra tänder är oerhört viktiga sett ur fler än ett perspektiv. Först och främst så fyller de en funktion i att tugga den mat vi äter och som därigenom gör matsmältningen lättare. Utöver detta så spelar tänderna även en stor roll i hus vi ser ut. Tittar man på en reklamfilm så förstår alla vad vi menar med detta. Ett stort, gärna kritvitt, leende är det som är standard och det som ska eftersträvas och om detta kan vi säga följande; alla har inte den turen.

Våra tänder och kvaliteten på dessa är nämligen något som påverkas av en mängd faktorer; genetiken, vad vi äter, om vi röker, om vi dricker alkohol eller kaffe. Vidare så kan vi även tillägga att sjukdomar, mediciner och missbruk i alla högsta grad kan påverka vår tandstatus.

Kort sagt; för de flesta av oss så är det reklamleende vi ser på tvn en ren utopi och vi ska här direkt säga att vita tänder inte på något sätt är synonymt med friska sådana. Det som dock är gemensamt mellan oss alla och rörande våra tänder är att de vid skada inte läker – till skillnad från andra kroppsdelar så läker inte tänder och de växer inte ut om man skulle tappa- eller slå ut en sådan.

Däremot så finns det idag mycket goda möjligheter att trots detta leva ett fungerande liv ändå och där ingen kommer att märka att de tänder man har inte är de som man fötts med. Att slå ut en tand och få en tandprotes insatt är något som händer och skillnaden mellan denna tandprotes idag mott förr är att den är betydligt mer naturlig – både sett till utseende och sett till funktionalitet.

Tandprotes eller tandimplantat avgör din tandläkare

Om du – som exempel på detta – skulle slå ut en tand i Norrköping, besöka en tandläkare och denne skulle sätta in en tandprotes så skulle du till en början märka en skillnad; men efter ett tag skulle du vänja dig och tugga din mat precis som vanligt.

Dock; du skulle få återvända till denne tandläkare i Norrköping efter några månader och få en ny tandprotes insatt. Käken drar nämligen ofta ihop sig efter en tandlossning och det gör att den tandprotes som satts in från början måste korrigeras och ersättas med en ny.

Dessutom så ska vi tillägga att en tandprotes inte behöver vara den givna lösningen för dig i Norrköping; en tandläkare utgår alltid efter varje patient och hur deras förutsättningar ser ut. Skulle du ha en stark käke, vara rökfri och inte ta några mediciner så skulle förmodligen ett permanent tandimplantat vara att föredra framför en tandprotes.

Oavsett vilket så finns det idag metoder som gör att en förlorad tand eller tänder på något sätt innebär en kraftigt försämrad livskvalitet. Något vi alla ska vara tacksamma för; en olycka kan hända väldigt lätt.

Få rådgivning av Specialisttandläkarna på Vrinnevisjukhuset i Norrköping här: http://www.tandprotesnorrköping.se


Om du bor i Gävle och funderar på att uppdatera din villa, småhus eller radhus med nya fönster så kan det vara bra att du har lagt upp en plan redan innan du tar kontakt med en firma som ska utföra arbetet.

Ett viktigt beslut är att hitta rätt fönstertyp. Vad passar bäst till just ditt hus och de olika förutsättningar, exempelvis vädermässigt, som gäller där du bor?
I dag dominerar tre material stort när det gäller fönster: PVC (en form av plast), aluminium och det traditionella svenska fönstermaterialet trä. I dag finns det högkvalitativa och tåliga fönster i alla materialen, men de har vissa fördelar och nackdelar.

Vi tar fördelarna och nackdelarna steg för steg, material för material:

Aluminiumfönster

En stod fördel med aluminiumfönster är att de är tåliga, håller formen och knappt behöver något underhåll. Detta gäller även om du ska byta fönster i Gävle, eller ännu längre norrut. Aluminium är ett material som är tåligt i de flesta utsatta miljöer. Aluminium går dessutom att kombinera med trä, vilket är bra om man vill få till en traditionell känsla i inredningen.
Nackdelar med aluminiumfönster är att de har ett högre pris än fönster i trä och PVC. Dessutom är de svårare att mål om och de passar mindre bra i klassiska mönster.

PVC-fönster

PVC- fönster hade tidigare ett dåligt rykte, de ansågs fulare än träfönster och gulnade lätt. Dagens moderna plastfönster håller dock en betydligt högre kvalitet. En stör fördel med PVC är att de har ett lägre pris och knappt behöver underhållas alls.
PVC-materialets nackdelar är att de är svårmålade och att de är svåra att reparera om de skadas.

Träfönster

Det klassiska träfönstret har många vinnande fördelar. Lågt pris, stort utbud och därmed stora möjligheter till variation. Träfönster kan målas i alla färger och är lättrenoverat. Den klassiskt vackra känslan är också en fördel.
Träfönstrets nackdel att det måste underhållas med material som har negativ miljöpåverkan. Dessutom har det kortare livslängd i utsatta lägen. Kvaliteten på träfönster kan också variera kraftigt beroende på vilket material det handlar om.


Att sälja en bostad i allmänhet och ett hus i synnerhet i dagens Stockholm är nästan att anse som en garanti på att man gjort en bar affär. Under främst de senasteåren så har priserna stigit rejält och det finns heller inte mycket som tyder på att dessa ska sjunka i framtiden – möjligen ser man en slags utplaning och stabilisering framme vid horisonten; men någon sänkning är det inte många som spår.

Detta trots att bankerna kommer att införa amorteringskrav och där räntan kommer att stiga. Stockholm och de ökade priserna för bostäder man ser där kan nämligen förklaras av en enkel formel enligt följande: Tillgång och efterfrågan. Det byggs helt enkelt inte tillräckligt med bostäder i Stockholm för att matcha det stora antal som bor- och som dagligen flyttar till staden och det är också därför som priserna på de befintliga blir så höga. Speciellt här – som vi sa – på hus och villor som verkligen är en bristvara.

Men; även om man av allt att döma gjort en god affär som husägare om man står inför att sälja så vill man alltid göra denna större och av den anledningen så tänkte vi rada upp några små renoveringar som i slutändan verkligen kan betala av sig. Det vill säga; vi radar upp några investeringar som kan göra slutpriset än högre för en villaägare i Stockholm och de ser ut enligt följande:

  • Trapprenovering. En trapprenovering – främst här vid entrén är ett säkert sätt att skapa ett välkomnande hem. En nött och sliten trapp – något som sker naturligt – är helt enkelt inte tilltalande och ger spekulanter ett dåligt första intryck av huset. En trapprenovering bör genomföras av en specialiserad firma och hos en sådan så kan man även få tips kring hur en trapprenovering kan se ut och detta genom att se över olika referensbilder. Kort sagt; du hittar bilder på en genomförd trapprenovering och skapar en likadan vid din entrè. Trapprenovering är en säker investering och en lätt väg till ett högre slutpris.
  • Måla om. Se till att måla om väggar och detta gärna i ljusare nyans. Se till att addera färg genom tavlor, mattor och möbler om det känns allt för kalt på väggarna. De flesta människor uppskattar vita väggar och även om du har en fäbless för starkare färger så bör denna stå tillbaka för en stund. Du kan alltid måla om din nya bostad i rosa, gult, grönt eller vilken färg som nu än må tilltala dig.
  • Badrummet. Det har visat sig att främst badrummet är den plats som spekulanter ser är i ett gott skick. Det här behöver inte kosta så mycket pengar; numera så finns det fina lösningar till ett bra pris på exempelvis Bauhaus där man får väldigt mycket kvalitet för pengarna. Gällande företag så rekommenderar vi att du söker efter en firma som kan sköta allt från start till mål; det blir både billigare och mer effektivt i slutändan.

Det finns alltid en risk att barnen hamnar i kläm då föräldrarna skiljer sig och påbörjar sina nya liv i varsitt hem. Det behöver heller inte uppkomma problem i samband med skilsmässan, utan dessa kan komma efter några år. Det vill säga – en förälder kanske vill flytta till en annan stad och ta barnen med sig vid flytten; ett faktum som försvårar umgänget med den andra. Vidare så kan den ene föräldern tycka att den andre missköter sina åtaganden eller att barnen far illa i hemmiljön som denne erbjuder. Det är i liknande fall som det ofta slutar med en vårdnadstvist.

Innan vi fortsätter här så ska vi peka på några detaljer där en vårdnadstvist måste äga rum och där den ene föräldern ska tilldömas ensam vårdnad – utan någon som helst tvekan. Om en förälder visar upp något av följande i sin personlighet så är det bästa för barnen att vårdnaden tillfaller den andre: missbruk, våld i hemmet, pedofili, grov kriminalitet, grava psykiska problem (med risk för barnens hälsa) eller där det finns risk för barnen att bli kidnappade till exempelvis ett annat land.

Där har vi klara anledningar till en vårdnadstvist. Men – om vi fortsätter med de vi ovan nämnde och säger att en förälder vill flytta till en annan stad och anser att det bästa för barnen är att hon har ensam vårdnad. Något den andre – pappan – motsätter sig varpå man alltså inlett en vårdnadstvist. Båda föräldrarna här kommer att anlita varsitt ombud som specialiserat sig på familjerätt i allmänhet och på vårdnadstvister i synnerhet, något som alltid ger en fördel.

Hur ser det då ut – kommer dessa två direkt att gå upp i Tingsrätten där man beslutar om hur den framtida vårdnaden om barnen ska se ut? Nej, och det här gäller de flesta typer av en vårdnadstvist. De flesta löser man nämligen innan och detta genom ett så kallat samarbetssamtal.

Ett samarbetssamtal kan lösa en vårdnadstvist

Varje kommun i Sverige och familjerätten där är nämligen  enligt lag tvungen att erbjuda detta samarbetssamtal där föräldrarna – tillsammans med ombuden och personal från familjerätten – får sätta sig ned och diskutera fram en lösning. Det kan bli ett samtal – det kan bli tio sådana och likaväl kan det – om konflikten är väldigt infekterad – inte bli något samarbetssamtal över huvudtaget. I säger här att just denna vårdnadstvist och det samarbetssamtal som erbjuds bär frukt.

Föräldrarna kommer överens om en fortsatt gemensam vårdnad; men man justerar tiden där barnen ska vara hos respektive förälder. Barnen kommer här att flytta med mamman till den nya staden – men de kommer att spendera två helger i månaden samt lejonparten av alla lov hemma hos sin pappa. Tiden är inte avgörande gällande vårdnaden. Den går att disponera enligt föräldrarnas önskemål – förutsatt att de kommer överens. Ett samarbetssamtal brukar lösa en vårdnadstvist förvånansvärt ofta.