Byggbranschen i stort har alltid haft problem gällande prissättningen och där man kan se att ett företag lämnar ett betydligt lägre pris än en annan och där ytterligare en tredje ligger på en väldigt mycket högre nivå än vad de två andra gör i sin offert. För kunderna så är detta både något som sker på gott och ont och där man dels kan se fördelarna som finns i priset. Det vill säga – erbjuder en takläggare i Stockholm sig att göra ett jobb för 75.000 kronor medan hans konkurrent säger 88.000 för samma jobb så är det bara att välja den billigaste och därmed också spara 13.000 kronor. Däri ligger också problemet.

För: hur vet man att den billiga takläggare man anlitat i Stockholm verkligen håller tillräckligt hög kvalitet och kan man inte se dennes låga pris som en slags indikation på hur hans yrkeskunskap egentligen är? Det kan man tyvärr inte och man kan heller inte se att den dyraste takläggare man kontaktat de facto ska vara bäst och av den anledningen så måste man istället hitta andra vägar utöver priset för att säkerställa att den takläggare – eller snickare, rörmokare, elektriker – man står inför att anlita verkligen håller måttet och klarar av att göra jobbet.

Anledningen till att vi använder oss av Stockholm som stad här är för att det – helt enkelt – är där som det finns flest hantverkare och att problemet med den godtyckliga och varierande prissättningen är som störst där. För att reda ut lite kring detta så tänkte vi ge några tips på hur man kan separera en pålitlig takläggare mot en sämre sådan och att man som kund därmed kan skaffa sig en lite bättre bild av hur man ska agera.

Tips på hur du hittar en bra takläggare i Stockholm

Det första man ska göra är att kontakta så många takläggare som möjligt och ta in offerter från dessa. Vi kan här säga att vi använder oss av de siffror vi nämnde ovan om 75.000 kronor och 88.000 kronor. Vi adderar också n tredje takläggare som erbjuder dig att byta ditt tak i Stockholm för 95.000 kronor. Här tycker vi inte att du ska välja den takläggare som erbjuder dig lägst pris – men däremot så ska du använda detta pris som en del av din förhandling mot de andra två. Vi säger här att du lyckas med detta och att dessa två takläggare sänker sina offerter med 8.000 kronor var.

Redan där har du alltså ett bättre pris och nu återstår bara att säkerställa vilken av dessa som också är bäst. Det här gör du genom att begära nummer från tidigare kunder – referenser – och du ser även till att ringa dessa. Det bästa beviset och omdömet på hur en hantverkare – i det här fallet en takläggare – får man genom att höra sig för hos de som han jobbat hos tidigare.

Här kan vi säga att en takläggare – den i mitten gällande priset – delar ut en massa nummer till dig medan den andra ställer sig skeptisk och slutligen ger dig ett enda nummer. Ett nummer som tutar upptaget varje gång du ringer. Vilken takläggare väljer du i Stockholm? Vi skulle ta den som villigt gav ifrån sig nummer till sina referenser och detsamma tycker vi att du ska göra.

Här finns en erfaren och skicklig takläggare som vi rekommenderar.


Unique visitors to post: 1


Att flytta innebär alltid att man i grund och botten är postivt inställd och att man har ett nytt liv framför sina ögon. Det vill säga; man vill så fort som möjligt lösa alla bitar och komma på plats i sin nya bostad. Det som krävs för att genomföra en flytt där så lite friktion som möjligt finns och där stressen inte tar överhand är att man lägger upp en planering innan man sätter igång. Något som för all del låter som en självklarhet i teorin, men som i praktiken ser lite annorlunda ut.

Det kommer nämligen ofta saker emellan; man har ett jobb att sköta, man kanske har familj och man har barn som måste köras till olika aktiviteter – detaljer som gör att flytten i sig sker oplanerat och lite på vinst och förlust. Man avsätter en ledig helg och förväntar sig att allting – packning av bohag, bärande av detsamma inklusive tunga möbler och flyttstädning – ska hinnas med. Något som tyvärr sällan blir fallet och istället drar flytten ut på tiden, den skapar stress och hela processen förvandlas från något som man sett fram emot till lite av mardröm.

Det som man kan göra för att undvika ett sådant scenario är att man antingen lägger upp en lathund som man försöker följa så gott man kan; man skriver ner momenten som ingår i en flytt, man ser till att packa innan och man uppskattar en tid som man därefter försöker följa – gärna en optimistisk sådan och där flyttstädningen ska ha extra mycket tid då den generellt är den detalj som måste stryka på foten då stressen sätter in.

Ett andra alternativ som man har och som verkligen rekommenderas är att man anlitar en flyttfirma och detta speciellt om flytten i fråga ska ske från en stad till en annan. Ska man flytta inom en medelstor stad – exempelvis Gävle – så kan man klara sig utan en flyttfirma; man hinner ofta åka flera gånger och kan på så sätt ändå ordna allting med flytten.

Billig flytthjälp i Gävle

Ska man däremot flytta från Gävle till exempelvis Stockholm – ja, då kan numret till en kompetent flyttfirma och en signal till denna var det absolut bästa alternativet. Genom detta så slipper man allting som rör en flytt; man slipper packa, man slipper bära, man slipper flyttstäda och man slipper köra ett tungt fordon hela vägen från Gävle till Stockholm – man kan helt enkelt slappna av och se hur den flyttfirma man anlitat sköter allting. Här finns ett flyttföretag du kan kontakta.

Priset för en flyttfirma måste man dock ha i beaktning också; man tvingas naturligtvis betala för en sådan tjänst. Det som dock krävs här är att man nyanserar bilden av priset en smula  då många verkar tro att det handlar om väldigt höga summor – något som verkligen inte stämmer. Ska du flytta från Gävle och kontaktar en flyttfirma – ja, då är oddsen ganska låga på att du i själva verket kommer att bli positivt överraskad av deras offert. En flyttfirma kostar – helt enkelt – inte så mycket att anlita.


Unique visitors to post: 2


I Sverige talar man ofta om att främst unga människor flyttar till större städer och att därmed hela glesbygden utarmas. Något som till viss del också stämmer och om man ser till Norrlands inland så är det definitivt en sanning och en oroväckande sådan. Det finns samhällen och mindre städer där som tappat hela generationer till andra städer och som i och med detta ser hur hus förfaller, hur affärer stänger och att det dessutom knappt finns någon som flyttar tillbaka igen.

Det här är skrämmande och något som måste lösas, man ska naturligtvis kunna bo även i ett mindre samhälle och ha rätt till skola, sjukvård och annat utan att tvingas åka ett tjugotal mil för att nå dessa livsviktiga saker.

Med detta sagt så återstår dock en intressant fråga i form av – vart i Sverige flyttar de unga människorna, är det Stockholm, Göteborg och Malmö eller finns det andra alternativ? Här kan man direkt se ett samband mellan de städer som erbjuder studier och inflyttningen av unga människor. Det handlar alltså inte primärt om att unga personer söker sig till större städer för att det är där det händer saker – man gör det för att studera.

Just Gävle är ett intressant exempel på detta. Tidigare var man en ganska sömnig stad som hade stora problem med utflyttning, men sedan man öppnade sin högskola så har istället det motsatta scenariot uppenbarat sig – man har hög inflyttning av studenter. En flyttfirma i Gävle kan i dagsläget se hur de får fler och fler uppdrag och detta primärt just till studenter som dels flyttar till och även inom staden.

Här har man en fantastisk måttstock på hur pass levande en stad är – en flyttfirma kan alltid ge svar på hur det ser ut gällande flyttar; har de låg omsättning så är staden oattraktiv och vice versa då, som i Gävles fall. Det som händer då en stad drabbas av stor inflyttning är att den lever upp och blomstrar och man kan se hur det – som sagt – något sömniga Gävle idag har fler restauranger, fler caféer och fler nattklubbar – allt tack vare studentlivet.

Billig flyttfirma i Gävle

Om vi här återvänder till perspektivet hämtat från en flyttfirma i Gävle så kan den här inflyttningen ses genom två stycken linser – en positiv och en negativ sådan. I och med att fler flyttar sker i staden så kan en flyttfirma i teorin få fler uppdrag, men dessa flyttar skapar även konkurrens. Det vill säga; fler flyttfirmor vill ta del av kakan och det här gör att man blir tvungen att sänka sina priser för att attrahera dessa nyuppkomna kunder – kunder som naturligtvis har en fördel i och med detta.

Det här går naturligtvis att applicera till det vi nämnde ovan – även restauranger, caféer och nattklubbar konkurrerar på ett helt annat sätt i dagens Gävle än vad man gjorde förr. En levande stad blir – helt enkelt – inte lika dyr att leva i; något som passar den generella ekonomin hos en student som handen i handsken.


Unique visitors to post: 2


Om man ser till en skilsmässa så är det i sig en jobbig process som är känslomässigt påfrestande för både parterna. Det vill säga; har man en gång bytt ringar med varandra så har man också gjort detta med en förhoppning om att resterande delen av livet också ska spenderas tillsammans. Då detta sedan – av någon anledning – inte fungerar så blir det hela både uppslitande och väldigt jobbigt. Dock – en skilsmässa innebär sällan slutet och även om den är jobbig så finns det alltid möjlighet att ta sig vidare. Det som man dock ska ha i åtanke gällande det känslomässiga och jobbiga som kommer med en skilsmässa är att den blir än mer påtaglig om det finns barn inblandat i äktenskapet och speciellt om man som förälder inte kan komma överens om hur vårdnaden av dessa ska se ut.

Är man gift så har man per automatik gemensam vårdnad om sina barn – skiljer man sig så måste man också lösa denna fråga i och med att man inte kommer att dela hem. I de flesta fall så fortsätter man även efter en skilsmässa med denna lösning; man delar på vårdnaden och låter barnen bo enligt uppgjorda scheman – varannan vecka hos mamma, varannan hos pappa – och det är också den typ av vårdnad som rekommenderas sett ur barnens perspektiv. I några fall så leder tyvärr en skilsmässa till att den ena föräldern stämmer den andre, ansöker om ensam vårdnad och därmed har också en vårdnadstvist tagit sin början.

Lös en vårdnadstvist med samarbetssamtal

En vårdnadstvist handlar alltså om att föräldrarna inte kommer överens om vårdnaden och där den ene ansöker om ensam sådan – en väldigt jobbig process som sällan slutar på ett bra sätt; åtminstone inte om man ser det hela ur barnens perspektiv. För – ett barn saknar nämligen förmågan att dra korrekta slutsatser och kan tro att en vårdnadstvist handlar om att ingen vill ha dem snarare än att föräldrarna bråkar om dem. Därför har också en vårdnadstvist en förmåga och potential att skapa själsliga sår hos barnen som följer dem genom hela livet. Kort sagt – en vårdnadstvist är något som man som förälder till varje pris ska försöka undvika, för sina barns skull.

Dock: i vissa fall så måste en vårdnadstvist äga rum och detta om den ena föräldern visat sig vara direkt olämplig som vårdnadshavare – om fadern exempelvis är tung narkoman, yrkeskriminell, pedofil eller lider av någon allvarlig psykisk sjukdom så är naturligtvis inte detta en miljö där man ska ha sina barn. Där måste en vårdnadstvist och en dom om ensam vårdnad ske och äga rum.

Vid de andra fallen – de ”vanliga” skilsmässorna som sker – så måste man dock göra sitt bästa för att lösa detta innan det går så långt som till Tingsrätten. Varje kommun är därför skyldiga enligt lag att erbjuda föräldrar i en vårdnadstvist hjälp i form av ett samarbetssamtal. Detta innebär att man tillsammans med professionell hjälp – under några tillfällen, så många som behövs – får sitta ned och samtala fram en lösning. Samarbetssamtal brukar fungera väldigt bra och har förhindrat att vånga tvister hittat en lösning innan de når Tingsrätten. I grund och botten handlar allt om barnen och ibland är några civiliserade samtal det som krävs för att man som förälder ska inse detta.

Läs mer: Så arbetar en advokatbyrå med vårdnadstvister.


Unique visitors to post: 2